[BIN: 2220]

Greven for Gunseli

Oppskrift 1889 av Moltke Moe etter Torbjör Ripilen, Mo, Telemark .

1. Inn så kåm den Drængjehetta
han la upp ti ville danse
15 av dei raske kjempune
slo'n i hæl mæ si silkjekransar.
2. Å den va den Drængjehetta
ville sværi på Mimreng öye
so slo 'n ti 'n mæ nytte neven
so heilen svott langt nor i heiar.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS Moltke Moe 25, s. 23 med overskrift Torbjör kan ei vise om Drængjehetta (et enkel retta til par vers).

Merknader: 1.2 merknad i margen "han ville danse mæ bruri"; 1.4 merknad i margen "på hætten: frynserne altså"; over Mimreng i 2.2 står så hendte brudgommen; etter str. 2 står Skal mindes efter, til jeg kommer att.