[BIN: 2219]

Greven for Gunseli

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Jorunn Bjønnemyr, Mo, Telemark .

1. De var greiven for Gunseli
han talar til moderen sin
jei vil ride mig uppå land
å freiste manndomen min.
-Væl upp for den dag de kommer væl over de hede -
2. Vil du ride deg uppå land
og de i dette år
så skal jeg give dig folen den
som dei kallar Kuskjen grå.
3. Ho gav han de nevahoggji
de fyrr en steig ti hesti
de ska du gjeva di jamlikar
du let inkji hugjen breste.
4. De va greiven for Gunseli
han rei1 seg framte mæ volli2
den første kjæmpe han møtte der
de kadda dei Timi trolli.
1red
2volde
5. Eg helsar deg greiven for Gunseli
hvor haver du leget3 i natt
mæ dine hendar æ umskapt
å hoggjen å skoten din hatt.
3legji
6. Under brattingens borg der låg eg i natt
hos mit vene viv
forutta4 Valivan kungen
å greiven for Gunseli.
4fyrutta
7. De va då gr[eiven] for Gunselin
han lete sitt svær brå5
han hoggji ti de Timi troll
so de falt dø til jord.
5vredest alt fyri de ór
8. De va då greiven for Gunseli
han red seg framte med lide
den andre6 kjæmpe han møter der
de kalla dei Kallen den blie.
6anden
9. Eg helsar deg gr[eiven] for Gunseli
hvor haver [du] legji i natt
[mæ dine hendar æ umskapt]
[å hoggjen å skoten] din skjoll.
10. Under bratt [ingens borg der låg eg i natt
hos mitt vene viv
forutta Valivan kungen
å greiven for] Gunseli.
11. De [var greiven for] G[unseli]
han vredes alt fori det or
dei hoggji7 våres skjollar ihop
so odden den sto i jor.
7so hoggji dei
12. Dei stridde i dagar, i daganne två
den trée dagjen til endes
og ingjen av dei reske kjempur
kunde nogen skaden fange.
13. Høyrer du gr[eiven] f[or] G[unseli]
ville du lat' striden i fari
så vil jeg give deg søsteren min
alt både til glæde og gama.
14. Og ville du [give mig søsteren] din
[alt både til glæde og] gama
så vil jeg give dig min igjen
og drikke vår bryllaup mæ8 sama.
8i
15. De va då gr[eiven] f[or] G[unseli]
han ville ti bryllaups bjoe
so han bau både vitt å breitt
nie lånd å kjuge.
16. De va gr[eiven] f[or] G[unseli]
han ville inkje lata seg vinne
han bau de gamle Grenjehetta
alt til sin brurekvinne.
17. De va gr[eiven] f[or] G[unseli]
han bau at sunde
han bau 'en Tor'e drykkjebassen
som va' ingjen botnen undi.
18. De [va greiven for] G[unseli]
han bye alt at gjæri
han by hæna Joronn Joklekåpa
å Gråsveggjen hare.
19. De va den gamle Grenjehetta
ho kom9 i stoga inn
der bliknar brur å brugom
alt unde skarlakskinn.
9kom seg
20. De va d[en] g[amle] G[renjehetta]
ho seg når at bori steig
der losnar bor å borstølir
å benkjenne10 tok til at sige.
10paddane
21. De va d[en] g[amle] G[renjehetta]
ho begynda ti å11 skjære
15 utav dei reske kjempur
dei monde12 maten frem bære.
11: til at
12: då
22. Ho åt upp 12 oksekroppar
å 15 svineflikkji
de gjore d[en] g[amle] G[renjehetta]
fyrr ho ville have13 drikke.
13: hava
23. Ho drakk upp 12 læstir øl
å endå slik te å vin
de gjore d[en] g[amle] G[renjehetta]
fyrr ho ville vere brurekvinne.
24. Guskjelov nu er jeg mett
nu vil jeg upp å svanse
15 utav de reske kjempur
slo ho ihel me si' silkjekransar.
25. De va d[en] g[amle] G[renjehetta]
ho begynda til at hikke
15 [av dei] reske kjempur
slo ho i hel mæ si silkjevippe.
26. De va d[en] g[amle] G[renjehetta]
[ho begynda til at] hoppe
her får ingjen føtar fram
fyr dessi døe mannekroppar.
27. De va d[en] g[amle] G[renjehetta]
ho kunna 'kji atte vende
ho la ti en Vidrik Verlandsøn
han site mæ neiri borsenden.
28. De va V[idrik] V[erlandsøn]
han vinked upp med sitt øre
skam få deg ditt forlanende troll
dine hendar så sløge væl.
29. De var Vidrik Verlandsøn
han sit svær upprykkte
han hoggji d[en] g[amle] G[renjehetta]
ho falt i femten stykker.
30. De va då den mindste Mimring
han sine hendanne slo
kven tore slikt våge
å drepa æ Tore mi mor.
31. De var V[idrik] V[erlandsøn]
ville 'kji sværi på han øye
han slo ti han mæ nytte neven
so heilen skvott14 langt burt i veiri.
14: flaug
32. Der kom i so ædelig en dans
uppå golvet at slette
den minste Mimring i dansen va'
va' femten alner ti knetti.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS S. Bugge o, s. 45-48a (str. 3 til str. 28, 1.3) + orig. ms NFS S. Bugge r, s. 3 (str. 1, str. 2, str. 28, 1.4, og str. 29-32).

Reinskr. NFS S. Bugge V, s. 274-279 med overskrift: Grev Gunselin. (Jorunn Bjønnemyr Mo.) Merknader: Strofene er fyllt ut etter reinskrifta.

str. 15: under str. står (lidt mangler) den gamle Grenjehetta va Brudekjæring.
str. 16: etter str. står: - de hede [omkved] og truleg: viddre meg burt denne.
str. 17: ut for str. står: V 1.
str. 18: ut for str. står: V 2.
str. 19: ut for str. står: V 4.