[BIN: 2215]

Greven for Gunseli

Oppskrift, udatert, av Jørgen Moe ukjent sanger, uten lokalisering .

1. Det var Vidrik Verlandsson
han rei seg fram alt ria
saa medt han seg ei Ofrings Kjæmpe
som di kalla Kallen blia.
-Vel op for en Dag vi komme vel over den Hede -

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS J. Moe 5, s. 29 med overskrift: Vidrik Verlandsson

Merknad: Oppskrifta er nesten ulesande.