[BIN: 2215]

Greven for Gunseli

Oppskrift, udatert, av Jørgen Moe ukjent sanger, uten lokalisering .

1. Det var Vidrik Verlandsson
han rei seg fram alt ria
saa medt han seg ei Ofrings Kjæmpe
som di kalla Kallen blia.
-Vel op for en Dag vi komme vel over den Hede -
Ekstra opplysninger