[BIN: 2213]

Viliken Veiemanson vil røyna seg

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Torleiv Rudi, Fyresdal, Telemark .


Der stander en borg for Bern
aa der bor inni kong Tiderik
(Den konna far)
De va' högan Bern rysi
han va' böi aaver bjerge aa mure,
Der ligger en kjæmpe paa
Bristingjens berg,
den trur eg visst sille bie.
Ja her hev eg legji i 18 aar
aa hvilet paa sleme hede,
men alli hev kaami den kjempede
som tore meg vekkje aa bie
Der stander en borg -
Men Skjemming sprang upp
med begge ben
aa midlepaa rysesie
aa sonde gjekk hass sibein1
dei uppe hans sjön stöste kvide.

1. ribben
Ja jeg skal dig hugge rysi so smaa
som lövet det falder i stöv
hvis du ei viser mig alt det gull
som du hev i skogjen gjöymt.
Men de va höian, Bern ryse
han greip so staalstaang i hænde
han slo eit slag etti T.
saa stangen i lejerget vendte
Ja de va höian B r
no tok 'an til at jamre
No stende mi staalstong i
bergji fast
som den var slagen med hamre.
Ja T, red aa rysen kröb
de kaam so lang inni skove
der fandt de et hus mæd
röde gulltak
de skjem som ein brennende lue.
(Han drap rysen Men
daa æ 'o kji leng'e)
Ekstra opplysninger