[BIN: 2212]

Viliken Veiemanson vil røyna seg

Oppskrift 1922 av Rikard Berge etter Svein Tveiten, Bykle, Aust - Agder .

  Aa de va' Viderik Værlandsson
han hoggji aa inkji høtta
han hoggji ti Blakkmann
kongji so hardt
at odden i salen støytte
Nu haver jeg biet deg 18 hug
ja flere og ikke færre
staa du meg ett mot alle dem
alt bor din' kongeleg ære.
Ekstra opplysninger