[BIN: 2211]

Viliken Veiemanson vil røyna seg

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Jorunn Bjønnemyr, Mo, Telemark .

1. De va Vilekjen Veiemansson
han talar mæ kjære1
eg vi' meg utrie idag
å prøve mi ære2.
-Enn går fruvur i dansen -
1kjære viv
2mitt liv
2. Eg sett inkje mindre imot
hell min syllbudde3 klavi4
vi du Vilekjen Veiemansson
du finne væl makji5.
-Enn går fruvur i dansen-
3sadels
4syllbudde kniv
5de gjelld ditt liv
3. De va Vilekjen Veiemansson
han talær mæ viv
eg vi' meg utrie i dag
å prøve mitt liv.
4. De va Vilekjen V[eiemansson]
han rei seg framte mæ le
såg 'en en Torkjell Trondeson
so mandeleg dei bio.
5. Den fyste dyst dei sammen red
å de va en lek
då gjorest6 Vilekjen Veiemansson
i kinne so blek.
6blei
6. Den anden d[yst] dei [sammen] red
å de va dernest
då faldt V[ilekjen] V[eiemansson]
av gullskott hest.
7. Her ligge du7 V[ilekjen] V[eiemansson]
å du rinder blo8
heimte rie9 Torkjell Trondeson
ei kjempe like go10.
7Di takje inn
8di legg 'en i jor
9. atte live
10å...(?)...hass viv
8. Her ligg du V[ilekjen] V[eiemansson]
å du ligge dø
heimte [rie Torkjell Trondeson]
han fester di mø.
Ekstra opplysninger