[BIN: 2205]

Hemingen og Harald kongen.
Hemingen unge

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1867 av Sophus Bugge etter Åni Auversækre, Høydalsmo, Lårdal, Telemark .

1. Harall sit på breiom benkjen
rosar av sine menn
eg finn inkje likjen min
ufødde so æ' han en.
- Heming unge han kunne på skio renne.-
2. Harall (sit på breiom) benkjen
(rosar av sine) sveinar
(eg fin inkje) likjen min
i dessi føesheimar.
3. Te so svara den liten smådreng
han sto der kje langt ifrå
eg veit ein å kjempa den
ho vrie vatn o stål.
4. De va han Harall kunjen
han uti nasanne frøyner
livar eg dagjen ette den nåtti
kjempa den sko eg røyne.
5. So hissa dei upp de silkjesegl
høgast i seglerå
dei sille inkje på bunkjen struke
fyrr dei Aslakslande såg.
6. Kungjen han stend i høgeloftssvoli
han ser seg ut so vie
han ser so mange dei orlogsskipi
som monne på bylgjunne skrie.
7. No site du inne du sonen min
å drikke den mjø mæ møyar
mæ eg gjenge meg ne at stråndi
å ser kven de monne vera.
8. De va Hemming unge
han totte de 'kje vera våndi
han salar ut sine fljote fole
å ri seg der ne te stråndi.
9. Gud bære meg for deg sonen min
kvi site du kje helle heime
de æ bære vera bru hell åbruklaug
helsa æ 'go å gjøyme.
10. Å høyrer du de1 min sæle faer
du tar inkje for meg kvie
eg hev komi o båndomen
eg tor fulla hesten rie.
1du
11. Høyrer (du de2 min sæle) fair
du tar kje anten syrgje hell kvi
eg hev inkje fengje fingranne såre
eg hev stai i større stri.
2du
12. De merkar eg på deg Hemming unge
du lyster å mæ meg stri
møt mæg i morgo på leikarvodden
då soli ho rør i li.
13. De va teleg um morgoen
soli ho rør i li
då lyster han unge Hemmingen
sin hest uppa vodden te.
14. De (va tileg um) morgoen
(soli ho rør i) tinde
då for pilinn ivi deires hovu
som skjønnunne rapar or himli.
15. De va tileg um morgoen
soli ho skine på toppo
dei kunna inkje kvorare høve
men pilinne møttest mæ oddo.
16. De merkjar eg på deg Hemming unge
du vi inkje lata deg fadde
du sko skaffe meg mannen den
som heve slett ingjen frænde.
17. Sko eg skaffe (deg mannen) den
som (heve slett ingjen) frænde
so sko du tenne ljose i strie straumen
å få de so ti å brenne.
18. De mærkar eg på deg H(emming) u(nge)
at du vi inkje lata deg fara
du sko løype fjodde de
som drengjinne kadde Snara.
19. Å sko eg løype fjødde de
som (drengjinne kadde) Snara
so sko du kungen unde stande
å sjå hossi eg monne fara.
20. Hemming han løyper Snarafjødde
å skii dei renner på fjor
have tok kungjen i akselbeine
so masanne gruvla i jor.
21. De va han H(emming) unge
han vender atte på lei
tiss du no hava for lite fengje
så heve eg rå ti mei.
22. So hogg en av en hovde
å hærebeini båe
såsså fara me kungjens karar
sneier me kungjens klæi.
23. H(emming) stige på eikeskii
renner seg nor ivi heii
adde sporde men ingjen visste
hor denne guten va heime.
Ekstra opplysninger