[BIN: 2203]

Hemingen og Harald kongen.
Hemingen unge

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1917 av Rikard Berge etter Anne Svinom, Seljord, Telemark .

1. Hæmingjen den onge han konne paa skjiune renne
han løypte utivi Snarafjøll,
aa kongjen sto saag derpaa
daa va' dæ so stjønnune rapa.
Ekstra opplysninger