[BIN: 2202]

Hemingen og Harald kongen.
Hemingen unge

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1914 av Rikard Berge etter Katrine Lidsplassen, Mo, Telemark .

1. - - -
(rosar han sine menn)
eg finn inkji likjen min
uføádd'e so æ 'an enn.
- Hæmmingjen onge konna so væl paa skjio renne-
2. (Aa de va' kongjens liten smaadreng)
- - -
ho vrie vatn ot-o staal.
3. Høyrer du min sæle faire
lyster du mæ meg utrie,
møt meg i morgo paa 1)leikarvodden
me soli ho ryr i lie.
1) leikarvollen
4. De ser eg paa deg Hæmmingjen onge
- - -
du ska skjote valnoti
uppaa din broers skalli.
5. Ska eg skjote valnoti
uppaa min broers skalli
so ska du kongji neste stande
aa sjaa koss lutine falle.
6. Aa de va' Hæmming onge
(han ha' fulla skoti førr)
den eine luten att ivi hæro datt
den aire aa æg att kyrr.
7. So ska du løype fjølli de
som drengjinne kalle Snare,
so ska du kongji ne-mæ stande
aa hossi eg (mon) fare.
8. Hæmmingjen løyper Snarefjølli
aa skjine - - -
dei tok kongjen i akslebeini
aa nasane gruvla i jori.
9. Hæmmingjen skri'e paa eikjeskji,
renner nor-ivi heie,
alle spør aa ingjen' veit
hori den drengjen æ heimi.
Ekstra opplysninger