[BIN: 2199]

Hemingen og Harald kongen.
Hemingen unge

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1910 av Torleiv Hannaas etter Ola Åmundsen Ljosdal, Sirdal, Vest-Agder .

1. Harall side på breian 1)benk
ros 'ann udav sine menn
inkje veid eg ligjen min
ufødde so æ han enn.
-Hemmingjen unge kunne væl uppå skjiann renna-
2. So hogge hann a 'an dei fingranne fem
å so eit lide stykkje
so sette dei fyre dei folanne toll
de va so vidt dei vonne de rykkje.
H(emmingjen u(nge)
Ekstra opplysninger