[BIN: 2196]

Hemingen og Harald kongen.
Hemingen unge

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Johannes Skard etter ukjent sanger, Sætesdal .

1. Heming ung aa Harall Kung ,
dei heve trætta so lengji
No sit han Heming i dyran Odden
Aa sigler me Silkjistrengji.
Ekstra opplysninger