[BIN: 2194]

Hemingen og Harald kongen.
Hemingen unge

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Olav Berkeland, Telemark .

1. Kongen stend 'an i lo(ft)ssvolinn,
å se han ivi adde sin' menn
Alli hev eg sett likjen mine,
ufødd so æ' han enn.
Ekstra opplysninger