[BIN: 2189]

Hemingen og Harald kongen.
Hemingen unge

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1856 av Sophus Bugge etter Mikkjel, bror til Hæge Årmoti, Mo, Telemark .

1. Heming heiter sonen min
hot tru eg mått'en nyte
han kan væl på skio renne
å hevnings bære skjote.
2. Å Hemingjen rende Snarafjøddi
han rende dæ i ein kringle
så syntes kungen som såg dærpå
som skjønnunne1 rapar av himli.
1misprent for stjønnunne
3. Undeleg æ' du Hemingjen
på kvore le du bryter
når du spenner bogjen din
du agtar 'kje kven du skyter.
4. ha eg silt skoti ihel brói min
at dæ hev so iddi silt hendt
så ha' denni sama blanka pili
igjenom deg Harald silt rent.
5. Dæ ser eg på deg Hemingjen
du vi' meg inkje mekje
du ska' taka kalle jøkulen
å ellen ótó 'en kvekje.
6. Sko eg taka kalle jøkulen
å ellen ótó 'en kvekje
så sko' du ljosi i vatne tenne
å prøve um d'æ bete.
7. Høyr du liten smådrengjen
hot eg segje deg
du sko Hemingjen på sundi sprengje
meint ifrå sjave meg.
8. Hemingjen la seg på havi ut
å væl han symja kunne
å kungen tok upp syllbudde kniven
å tenkte på stinge'n ti grunnar.
Ekstra opplysninger