[BIN: 2186]

Hemingen og Harald kongen.
Hemingen unge

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1861 av Ludvig.M.Lindeman etter Ola Håvarson Birkeland, Bygland, Aust-Agder .

1. Kongen stend ned i Lossvolin
aa seer han ivi adde si Mænd
alli hev eg set Likjen min
aa ufødde saa æ han enn.
Ekstra opplysninger