[BIN: 2184]

Hemingen og Harald kongen.
Hemingen unge

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1847 av M. B. Landstad etter Bendik Fælland, Mo, Telemark .

1. Harald sit paa breium Benkin
rosar han af sine Mend
eg veit enki likin min
ufödde saa er en end.
- Hæmingen unge kunna aa Skio renne -
2. Harald sit aa breium Benkin
rosar han af sine Sveinar
eg veit enki likin min
i dessi Föesheimar.
3. Til saa svære den liten Sm[aa]dr[e]ngen
han sto der enki langt ifraa
eg veit eino kjempa eg den
ho vrie det Vatten or Staal.
4. Og saa er Hesten og Hemingen
hor de han i Vegine möter
Augo er som rennandes Ormen
og Ellen or Nasane fröser.
5. Og det va daa en Harald kongin
han uti Nasane fröyner
liver eg Dagin etter denni Naatti
kjempa den skal eg röyne.
6. Saa bat deir up sine Silkjesegl
saa hogt i forgyldte Raa
saa let deir enki Segli strike
för dei Aslaks Laandi saag.
7. Kongen stende i hoie Lofti
seer seg ut saa vide
eg seer soi mange Orlogsskip
dei mone til Landi skrie.
8. No sete du inne Sonen min
du drikko her Mjöd med Möijar
med eg gjenge meg ned til Straandi
og ser paa kven det mone vera.
9. Og det var no Aslak Kongin
han genger seg ned til Strond
og det var daa Harald Kongin
han styrer si Snekkja i Land.
10. Det var daa Harald Kongin
han styrer si Snekkja iland
hoyrer du gamle Man paa Vollin gjænge
du seie meg dit rette Navn.
11. Eg skal seia deg mit rette Navni
tikje du det noken mone
Aslak Konge saa heiter eg
og Hemming min yngste Sone.
12. Og det var daa han Heming unge
totte han det eingin Vande
saa salar han ut sin fljote Foli
han rede seg ned til Straande.
13. Hoyrer du det du Heming unge
lyster du med meg strie
möt meg imorgo paa Leikarvolline
naar Soli ho ryr i Lie.
14. Det var aarle om Morgonen
Soli ho ryr paa Tinde
saa for Pilin i deires Hovu
som Sjönnun rapar af Himli.
15. Det var aarle om Morgonen
Soli ho ryr paa Toppi
dei kunna enki kvorare höve
men Pilline mödtes med Odde.
16. Det hoyrer eg paa deg Heming unge
du vil enki lata deg fadde
du skal sjote Valnotti
uppaa din Brodirs Skadde.
17. Skal eg sjote Valnotti
uppaa min Broders Skadde
saa skal du Konge neste Stande
og sjaa hori Lytine fadde.
18. Det heyrer eg paa deg Heming unge
du vil einki atte vende
saa skal du skaffe meg Mannen den
som heve slet eingin Frænder.
19. Skal eg skaffe deg Mannen den
som heve slet eingin Frender
saa skal du tenne Ljose i strie Straumen
og faa det til at brenne.
20. Det heyrer eg paa deg Heming unge
du vil einkji lata deg fara
du skal leype Fjoddi det
som Drengine kadde Snara.
21. Hoyrer du det min sæle Broren
du stend einki blaa og bleik
men stat du under Valnoti
og stat baade fat og kjeik.
22. Og det var daa han Heming unge
han ha fulli skoti för
den eine Luten at ivi Hæran dat
den adre sto atte kurr.
23. Hemming leyper Snara Fjöddi
skjii dei renner paa Fjor
havi tok Kongin i Axlebeini
saa Nasane gruvla i Jor.
24. Og det var daa han Heming unge
vender han atte paa lei
tys du no hava for liti fengit
saa er der fulli Raad til meir.
25. Saa hoggi han af en den eine Haandi
og Hærebeini baai
saassaa fara mer kongens Karane
me sneier her Kongens Klæi.
26. Hemming stige paa Eike Skidi
renner han nor ivi Heii
adde spurde og eingin vidste
hore den Guten var heimi.
Ekstra opplysninger