[BIN: 3645]

Hagbard og Signe

Oppskrift 1913 av T. Hannaas etter Svein Tveiten, Bykle, Aust-Agder .

1. Habbor unge o Sigvard Konge
dei ypper sig mellem eit kjiv
o de va nu stolt Signelill
ho va so vent eit viv
-vad Heller om I vindes mig eller ei so ven ei -
Var: Anten de vinde meg hello ei so ven ei
2. H. blei hengd o Signelill brend
de va so ynkeleg mor
Siden tok dei den slemme terne
o grov a livand i jord
3. Eg drøymde eg va i himmerik
der var so fager en by
eg hadde stolt Signelill i min arm
vi fygdest gjenom en skjy.
4. Ja drøymde du vera i. h.
so ska du vinne den mø
men (syntes) drøymde du falde igjenom en skjy
so skal du for henne dø.
5. Da svarede H. kongens søn:
Hun er så ven en mø
Kunne eg i natt hos hende sove
så vilde jeg gjerne dø.
6. H. han lete vekse hår
o kvendeklæder skjere
so gjeng 'ainn seg i Signelills går
å slæben (sømmen) vilde han lære.
Var: fe silkjesaumen o lære
7. Der h kommer i marken ud
so prøvar h sin hest
o der h kom til S. s går
h red som en jomfru kunde best.
8. Han hilsede fruger o skjønne jomfru
saa mange som der monne være
men først og sisst st. S.
all ære so va ho vær' d.
9. Hill være her fruer o skjønne jomfruer
i møer o høviske kvinder
men først og sisst stolte S.
om hun er ellers her inde.
Han sa h var send av Habbor, kongens son og skulde lære silkjesaumen.
Ho:
10. Hvad jeg kann gjøre for Habbors skjyll
det gjør jei jo saa gjerne
du ska få eta av fati mæ meg
o sova hos mi terne.
Han:
11. Eg æ vant te eta mæ kongebørn
o sova i deres arm
ska eg sove hos den slemme (forbandet) terne
så vi eg dø av harm.
12. Hvad jeg kann gjøre for H. skjyll
de gjør jei mæ gor skjell
du ska få eta a fati mæ meg
o sova hos mig selv.
(Nokre vers daa dei sille te Kammerset ti sengs, Den slemme terne ha lista seg etter)
13. Å S. føler på H.s bryst
der skiner i gyldne luer
Hvorfor mon ei dine bryster vokse
som på (en anden frue) de andre fruer.
14. Det var så skikk i min faders gård
at jomfruer rede til tinge
derfor mon ei mine bryster vokse
utav de brynjeringe
(Terna hadde høyrt det. Signelill var redd einkvan kunde høyra dei og bad han inkje tale so høgt men han lytte og sa):
15. Ovenfor mit hoved
der ligger min brynje hull
o nedenfor mine fødder
der ligger mit svær av gull.
Burte?
16. De va H. Kongens søn
h leika mæ nåli munde
o alli tappa dei skåli so full
h drakk 'æ kje ut ti bunde.
So kom terna:
17. Aldrig har jei sett so jærve øine
på nogen skjønn jomfrue
siden haver i hænder to
der ære som jærn at skue.
18. Aldrig har jeg set nogen jomfrue
der mindre kann sømmen fin
o aldrig har jeg set en skjønn jomfru
der bedre kan drikke vin.
19. Da svarede H. kongens søn
Hvi taler i so usnidde
aldrig spotter jeg dig et or
om du syr vell eller ille.
20. Det var H. kgs sønn
begynte nu rett at sy
h syede dyr h syede fugl
som de i luften mon fly.
21. Han syede hund, h syede hind
som de i skoven runde,
aldrig de fandtes en skjønn jomfru
der bedre sømmen kunde.
22. Han syede hund, h. syede hind
han syede fugle på kviste
de andres jomfruer undres derved
og vilde ham nødig miste.
(Terna melder ham til kongen)
23. Gakk burt ifrå meg du falske terne
jei lyder ei dine råd
her er så mange i kongens går
som du haver løiet på.
(Men so henter ho sverdet og brynja):
24. De va Sigvar konge bold
lod råbe over all sin går
Vågner op mine raske hofmenn
o trækker harnisken på.
25. Vågner op mine raske hofmenn
og trækker harnisken fast
?
for H. (kongens søn) han æ so har ein hals
(ein vågehals)
26. Dei trengde på døri (dynni) mæ glavinn o spjut
so naglarne flang i stykkji
"Bære me Gud o stolt Signelill
her endas mi kongelykke."
27. So toke dei H. kg. søn
o la ann i bolt o bånd
Men alli sette dei klaven so fast
h. brant enn sund mæ si hond.
28. De va denne slemme terne
hun gav dem så for råd
Tag et av st. Signelills hovedhår
så kann de H. få.
29. So toke dei S-s hovedhår
o lagde om H.s hånd
30. Da svarede H. kgs søn:
Hun er so ven ei mø
førend jei vilde de synder slide
før vill jei lade mig dø.
(Da dei sku hengje han bad h. dei fyrst hengje up kaapa. Straks stod buret i brand. Daa bad han dei hengje seg. Da stokk kongen):
31. Lat somme (Somme skal) løbe til buret henn
lad ikke den jomfru bli brent
Andre skal løbe til galgen henn
lad ikke den herre bli hængt.
32. Men der (da) de kommer til buret henn
da var den jomfru brent
og der (da) de komme til galgen hen
da var den herre hængt.
33. Habor blei hængd o Signelill brend
de var so ynkelig mor
siden tok dei den slemme terne
o grov 'a livand i jor.
Ekstra opplysninger