[BIN: 3642]

Hagbard og Signe

Oppskrift 1907-1913 av T.Hannaas etter Svein Tveiten, Bykle, Aust-Agder .

1. Habbor unge å Sigvar Kongje
dei ypper seg millom eit Kiv
å de va nu stolt Signelill
ho va so vent eit viv.
-Hvad heller om i vindes mig eller ei so ven ei -
2. Habbor blei hengt å Signelill brent
de va so ynkelegt mor
Sie tok dei den slemme terne
å grov 'a livand i jor.
Habbor te me si:
3. "Eg drøymde eg va i Himmerik
der va so fager ein by
eg hadde stolt Signelill i min arm
me fygdest igjenem ei skjy.
4. "Ja drøymde du vera i himmerik
so ska du vinne den mø
men drøymde du falle igjenem en skjy
so ska du for henne dø."
5. Da svarede Hagbord Kongens søn:
"Hun er så ven en mø
kunne eg i natt hos hende sove
så ville eg gjerne dø."
6. Habbor han let'e vekse hår
å kvendeklæi skjere
so gjeng han seg i Signelilles går
(Var.) fy silkesaumen å lære
(å slæben ville han lære)
7. Der han kommer i marken ud
sæ prøver han sin hest
å der han kom til Signelilles går
han rer som en jomfru kunde best.
8. Han hilsede fager å skjønne jomfru
so mange som der monne vere
men først og sist stolt Signelill
al ære so va ho vær'e.
9. "Hill være her fruer å skjønne jomfruer
i møer og høviske kvinder
men først og sist stolt Signelill
om hun er ellers her inde."
(Han sa han var send av Habbor Kongeson og skulle lære silkesaumen)
10. Hvad jeg kunne gjøre for Habbors skjyll
det gjør jer so så gjerne
du ska få eta av fati mæ meg
å sova hos mi terne."
11. "Eg æ vant te å ete mæ kongebørn
å sove i deres arm
ska eg sova hos den slemme terne
så ville eg dø av harm."
12. Hvad jeg kan gjøre for Habbors skjyll
de gjør jei mæ go skjell
du ska få eta av fati mæ meg
å sova hos meg selv.
(Ho stelte dei og til sengs. Terna lista seg etter)
13. Å Signelill føler på Habbors brøst
det skiner i gyldne luer
"Hvorfor mon ei dine bryster vokse
som på en anden frue?"
14. "Det va så skikk i min Faders går
at jomfruer rede til tinge
derfor mon ei mine bryster vokse
utav de brynje ringe."
(Signelill lot ham ikje tale so høyt)
15. "Ovenfor mitt hoved
der ligger min brynje full
å nedenfor mine fødder
der ligger mit sver av gull"!
16. De va Habbor Kongens søn
han leika mæ nåli i munde,
å alli tappa dei skåli so full
han drakk 'æ kje ut ti bunde.
17. "Aldrig har jeg sett so jærve øyne
på nogen skjønn jomfrue,
siden haver du frænder to
der ere som jærn at skue."
18. "Aldrig har jeg sett en skjønn jomfrue
der mindre kann sømmen fin
å aldrig har jeg set en skjønn jomfrue
der lika kunn drikke vin."
19. Da svarede Habbor Kongens søn:
"Hvi taler du så usnilde
aldrig spotter jeg dig et or
om du syr vell eller ilde."
20. De var Habbor Kongens søn
begyndte han rett at sy
han syede dyr han syede fugl
som de i luften mon fly.
21. Han syede hund han syede hind
som de i skoven runde,
aldrig der fandtes en skjønn jomfrue
der bedre sømmen kunde.
22. Han syede hund han syede hind
han syede fugl på kviste
de andre jomfruer undres derved
og vilde ham nødig miste.
>13, 14, 15
23. "Gakk bort ifrå meg du falske terne
eg lyder kje dine råd
her er so mange i kongjens gård
som du have logji på."
(Men so henter ho sverdet og brynjen)
24. De va Sigvar onge bold
lod råbe over all sin går
"Vågner op mine raske hommenn
å trækker harnisken på.
25. Vågner op mine raske hommenn
trækker harnisken fast
for Habbor kongens søn
han æ so har ein hals!"
26. Dei trengde på dynni mæ glavinn å spjut
so naglanne flaug i stykkji
"Bære meg Gud, stolt Signelill
her end mi kongelykke."
(Han riv av sengjestokken og ver seg med)
27. So toke dei Habbor kongens søn
å la han 'n i bolt å bånd
men alli sette dei klaven so fast
han brant 'n sund mæ si hånd.
28. So toke dei Habbor kongens søn
å la 'n i lænker ny
men han reiv dei sunde i lette mak
som dei ha vori av bly.
29. Å de va denne slemme terne
hun gav dem så fo råd:
"Tag et av stolt Signelills hovedhår
så kann de Habbor få."
30. So toke dei Signelills hovedhår
å lagde om Habbors hals.
31. Da svarede Habbor kongens søn:
"Hon er so fager ei mø.
førend jei vilde de sønder slide
før vil jei for hende dø."
(Daa dei skulde hengje honom bad han dem fyrst hengje opp kaape. Straks sto buret i bran. Fe ho vil eg gjerne døy", sagde han)
32. "Somme skal løbe te buret hen
lad ikke den jomfru bli brændt
andre skal løbe te galgen hen
lad ikke den herre bli hængd"
33. Men da de komme til buret hen
da var den jomfru brend
og da de kommer til galgen hen
da var den herre hængd.
34. Habbor blei hængd å Signelill brend
de va so ynkelegt mor
siden tok dei den slemme terne
å grov 'a livand i jor.
Ekstra opplysninger