[BIN: 3641]

Hagbard og Signe

Oppskrift 1911 av R. Berge etter Knut Eddand, Vinje, Telemark .

1. Jeg drømte jeg var i himmerik
der va' so faver en by,
eg syntes (drømte) eg laag i Stolt Ingelill s fang
hun falt mig igjenem skjy
-Eller om i vindes mig eller ei so ven ei -
2. Habbar let'e seg vokse haar
aa kvendeklæi skjera
so reiser 'm seg ti Kongjens gaar
aa ville soumen lære.
3. Aa alli hev me sett so stolt ei jaamfruve
so liti soumen konna (sa dei)
4. Alt so sat dei Signelilles tærnune
dei souma den soumen ivi Kne,
aa de va' Habbaar kongeson
han skar de ut paa tre.
5. De va' stolt Signelill
ho la seg i sengje ne
aa de va H. Kongeson
han sprang aat veggjen ti.
6. Habbaar blei hengt
aa stolt Signelill brent
de va' so ynkeleg mor,
aa de va' no den tærna
dei sett' 'a livand i jor
7. Neafe mine føtar
der ligg'e mi brønja full,
aa upp-i mi hovde jaar
der ligg'e mitt svær av gull.
8. Aa høyr du H. K
du talar liti sagti.
Ho ligg'e so nert den slemme tærna
ho visseleg paa kon agtar.
9. Ha' eg visst dei onge tvo
ha vori kvorare so kjær
so ha' eg kje vilt skjult dei aat
fe alt de i verden æ.
Ekstra opplysninger