[BIN: 3639]

Hagbard og Signe

Oppskrift 1915 av R. Berge etter Margit Tveiten, Grungedal, Telemark .

1. Aa Habbaar let'e seg vokse haar
aa kvendeklær skjera,
so reiser han seg ti jorsalen
han ville der soume lære
-hva(d) eller om I vinder mig eller ei so ven ei-
2. Aa naar 'n kaam paa heian ut
saa prøva han sin hest,
aa (men) naar 'n kaam i stolt Signelill s gar
han rei som ei jaamfru hest.
(Her er burte noko fe meg)
3. Aa alt so sat dei S's tærnune
aa souma dei beste dei konna,
men de va' H. Kongeson
han leika mæ naal i monnar.
4. Aa alt -/- den silkji fy kne
men de va H. K.
han skar de ut paa tre.
5. Aa de va' H. K.
kasta soum ivi bor aa benkjar
Hass ouge løype stoga ikring
kven veit hott den jaamfru tenkte.
6. No hev eg alli sett so skjøn ei j(aamfru)
so liti soume konna
aa alli kjem 'e den skaal so djup
ho drikk 'a kje ut ti bonnar.
7. Aa silde om den aften
daa soli va' gjengji ti kvile
alt spure H. K.
hor fremminde møyar si' liggje.
8. Aa de eg gjere fy H.' skull
de gjer eg alt so gjerne
Men du sko eta av fat mæ meg
aa sova mæ mi tærne.
9. Eg æ vani ti liggje mæ kongebønn
aa sova i deires armar
Men sko eg liggje mæ den slemme terna
saa døyr eg plent av harme.
10. Aa de eg gjere fy H's skull
de gjer eg mæ stor skjell
aa du sko eta av fat mæ meg
aa sova hos meg selv.
11. Aa fyri gjekk 'o St. S.
ho skruv aa skarlakji drog
aa etti gjekk H. K.
so hjarteleg han lo.
12. Aa nerfy mine føtar
der ligg'e mi brønje hule
aa aasnafy mi hovdegjaar
der ligg'e mitt svær av gull.
13. Aa høyr du de H K
du talar no liti sagtar
ho ligg'e so nere den St. S.
ho visseleg paa deg agtar.
(14). ------
de tek eit haar av 'a Signelill
so kann de 'n H faa.
15. No ser eg alt St. S.'s bur
de brenn'e mæ fruvur aa møy
aa om eg hae tusen liv
so vill 'eg gjønni døy.
16. H. blei hengt aa St. S. brent
de va' so ynkeleg mor
so tok dei daa den St. S.
aa sett 'a livand i jor.
17. Ha' eg visst dei onge tvo
ha' vori kvorare so kjær
eg ha' daa inkj'e villt skjilt dei aat
fy alt de i verden æ.
18. Ha' - / - so hull
/ - / fy tusen tonnur gull
( ). Jeg drømte jeg var i himmerik
der va' so fager ein by,
aa de va' mæ 'a St. S.
ho falt meg onde skjy
(Men kori de verse sko vera veit eg kje)
Ekstra opplysninger