[BIN: 3638]

Hagbard og Signe

Oppskrift 1882-83 av M.Moe etter Nils Lona, Bø, Telemark .

1. Håbor han vågner ved midnat
Forteler han da sine draumar
Å dæ var Håbors kjære moder
Hun lagde så vel udi gjemme
Efter 26
Terna stal bot svæte å brynjo
Så sendte Kongen sine raske hovmænd, men han slo sond bot å benkjer
Ekstra opplysninger