[BIN: 3634]

Hagbard og Signe

Oppskrift 1914 av R.Berge etter Nerid Hegnastykke, Bø, Telemark .

1. Dæ va' jaamfru Signelill fin
ho gulle etter seg drog,
aa etter kjem han Haaborg kaangje
han i sitt hjærte lo.
2. Haaborg lader sitt haar vokse
aa kvindeklæer skjære,
I morgo vi' eg ti jaamfru Signelill fin
Hvad enten du vinder mig eller ei.
3. Haaffer æ kje dine brøster vokse
så væl som paa ei aano møy
4. D'æ skikkjen uti kaanses land
at jaamfruvune rier paa tingje
dærfor har kje mine brøster vokse
utav dei brynjuringæne.
5. han leika mæ naala i monne
6. Dæ va' naa den leie tærne
ho va' saa svikeful,
ho stal ifraa Haabor(g) den brynjo ny
aa saa dæ svære av gull.
Ekstra opplysninger