[BIN: 3632]

Hagbard og Signe

Oppskrift 1898 av Johs. Skar etter ukjent sanger, uten lokalisering .

1. E de noken i are Land
Din Hugjen leikar paa?
Nei, de e'an Habbor Kongeson,
2. Aa han fær eg alli sjaa.
E de ingjen are,
Som du hev i Hugjen kjær,
Som du söve aller nær.
3. Høyre du de du Habbor,
Du talar so liti sagte:
Ho e so nær den slure Terna,
Ho monne vel derpaa agte.
4. "Eg va engang i Himmerik
De va so fager 'n Bÿ.
Aa ette kom ho stolt Signelil,
Ho for seg over ei Skjÿ".
Ekstra opplysninger