[BIN: 2130]

Valivan.
Skippar og møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1867 av Sophus Bugge etter ukjent sanger, uten lokalitet .

1. Valivan sigler so seint um ein kvell
so kom an te ei jomfru som skara sin ell.
-Valivan, V(alivan) sejler årli. -
2. V(alivan) han let sett håre vekse
te at de rakk ne hånoms skolir.
3. V(alivan) han let seg skjera gullskrur
å han let seg leie som han va ei brur.
4. Kunna du låne meg hus i natt
ei ånno gång sko eg låne deg att.
5. Hus uti natten so kann du væl få
men eg vi få veta, hor du æ ifrå.
6. Eg æ en jomfru av fremmende land
eg æ' kungens søsterdatter av Engeland.
7 Æ du k.s. av E(ngeland)
so kjenner du vistnokk en V(alivan).
8. Olav uti byen hånom kunn' eg få,
men V(alivan) æ 'eg kje mæ augo te sjå.
9. Ja, V(alivan) kjenner eg ganske bra
han seiler her ut på det saltande hav.
10. Stolt Margjit ho la seg mæ stakkjen ne
å Valivan han for te gnissle å le.
11. Vi du meg fygje eit stykkje på veg,
ei ånno gång sko eg fygje mæ deg.
12 Som at dei kom seg eit stykkje på veg,
såo såg ho kje anna hell skiber og segl.
13. Å Valivan tok jomfruva uti sitt fang
so bar en då hænar på skipsbore fram.
14. V(alivan) tala te svennanne små
De(d) skjenker mjøå i skjenkjer i vin
15. Dei ga hænar myø å dei gav hænar vin
te jomfruva va sovna i serkjen sin.
16. Jomfruva sovna, fekk ein svevne så lang
ho vokna kje fyrer hell i de tree Kongeland.
17. So klappa en hænar på kinn så rød
å søve du lenger så kunna du dø.
18. Jomfruva vakna i kringum seg såg
ho såg kje ennal himmel og bylgjenne blå.
19. Stolt Margjit ho tala te sin styringsmann
du styrer meg heimatt te mitt fadersland.
20. Alli kjæme du te ditt fadersland
førr du før en son som skipe styre kann.
21. ----------------------------te din moders by
-----------------------------------en datter, som silkje kan sy.
22. Ette at du hev slik velli ivi meg
so vi' eg no au få i vite navne på deg.
23. Navne på meg de æ inkje so vandt
Mine svennar dei kallar meg Kung Valivan.
24. Æ de no sant som du for meg sir
so vi eg då vist, vera V(allivan)s viv.
25. Å høyrer du V(alivan) vi du vera meg tru.
so gjev eg deg minne møydom endskjønt eg har sju.
Ekstra opplysninger