[BIN: 2129]

Valivan.
Skippar og møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1856 av Sophus Bugge etter ukjent sanger, Uten lokalitet .

1. Valivan læte seg leie
Silki ette jori breie.
2. Du slepper meg inn alt hva du kann
eg æ ei skjøn jomfru av Valivansland.
3. Alli så hev eg dei bonni pålagt,
men allti så hev eg dei amune havts.
Ekstra opplysninger