[BIN: 2128]

Valivan.
Skippar og møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter ukjent sanger, Uten lokalitet .

1. Stolt Margjit ho bur i Sværikes land
ho æ no so stolt å så belevand
-Men V(alivan) han seiler årleg. -
2. De beila ti hena bå Kungen å Kungens son
men alltid so velle ho auke en mon.
3. De beila ----å kungens menn
---------------------------------------auke den.
Ekstra opplysninger