[BIN: 2126]

Valivan.
Skippar og møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av J. Skar etter Margit Tveiten, Uten lokalitet .

1. Habbor ung ou Sevar Kong
dei yppa seg eit Kjiv
Aa de va enna stolt Signelell
Ho va so vent eit Viv.
2. Habbor lete og vokse Haar
Aa Kvendeklæi skjera
So reiser av og te Joralen
Han sette der Saume læra.
3. Aa nor'n kom paa stranni ut
daa spora han sin Hest
Men naar'n kom i stolt Sigelills Gar
Han rei som en Jomfruhest.
4. No hev eg alle set so skjøn ei Jomfrue
So lete Sau'e kunna
Aa alli kjem'e den Skaal so jup
Ho drikk a kje ut ti Bunnar
5. Aa alt so sat dei Singelills Ternune
dei sauma den Silkji fy sene
Men da va Habbor Kongeson
Han skar de ut paa Tre.
6. Altso sat dei Signelills Ternune
dei suma de beste dei kunna.
Aa de va Habbor Kongeson
Han leika me Naal i Munnar.
7. de va Habbor Kongeson,
Kasta Saum ivi Bor aa Benkjer
Hass Augo dei lækja Stoga umkreng
Kven veit hot den Jomfru tenkjer.
8. Silde um den Aften
saa Soli va ginge te Kvile
Alt spure Habbor Kongeson
Hori fremande Mægar sill liggje.
9. De eg gjere fy Habbors Skull,
de gjere eg alt so gjerne
dei sku eta av fat me meg
Aa sova me mi Terne.
10. Eg e vani ti leggje mi Kongebann
Aa sova i deres Armar,
men ska eg elgje mæ den slemme Terna
So køyr eg vist av Harm.
11. De eg gjere fu Habbors Skull
de gjer eg me stor Skjell
du ska eta av mit Fat
Aa sova me meg selv.
12. Fyri gjekk o stolt Signelil
Ho skruva Skarlakje drog
Ett gjekk Habbor Kongeson
So hjertelig 'n lo.
13. Oman fy mi Hovdegjær
der lyg'e mi Brynje Hull
Aa neafy mine Fotar
der e mit Sver av Gull.
14. Aa høyre du Habbor Kongeson
du tala no lite sagtar
du ligge so nere den slemme Terne
Ho vesseleg paa deg agtar.
15. Ha de kje vore fy den Salsbogji
Som e av kvite Kvalbein
So ha eg selt kløyvt den Gangare mi
Aa langt ni graae Stein.
Ekstra opplysninger