[BIN: 2124]

Valivan.
Skippar og møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av MoltkeMoe etter Jørgen Gullsme, Bøherad, Telemark. .

1. " Valivan, Valivan han seiler årle"
Ekstra opplysninger