[BIN: 2123]

Valivan.
Skippar og møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av L.M.Lindeman etter ukjent sanger, Uten lokalitet .

1. Stolt Margit ho somna i Valivan si Fang
Ho vakna ikje før ho kom i fra Konge Land
-For Valivan o.s.v. -
Ekstra opplysninger