[BIN: 2121]

Valivan.
Skippar og møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1882-1883 av Moltke Moe
etter Liv Bratterud, Bø, Telemark .

1. Hør du lita Kjersti, hot eg seje deg:
vi du nå følje te stronna mæ meg?
-Men Valivan å han seilar årleg. -
2. "Eg kan ikkje følje te stronna mæ deg
fer mine små børn dom gret etter meg."
3. "Å de ser eg på dine kjinn så rø
du har aller li'e barnenød."
Ekstra opplysninger