[BIN: 2119]

Valivan.
Skippar og møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1907 av T. Hannaas etter Svein Hovden Tveiten, Bykle, Aust-Agder .

1. V(alivan) kauper seg soks å skjæri
so læt enn1 kvendeklæde sjere.
- Men V(alivan) seilar årle(g)-
1hann
2. Aa V(alivan) -- soks å jønn
so klæder hann seg i silkje grønn.
3. --------------------------------------------------
Han gjekk te stolt Margitt so seint om ei nått.
4. Han fingra paa dynnenn mæ fingane små
Æ du inne stolt M(argitt) skrei lokunn ifrå.
5. Nei inkje tilbod so heve eg fått
og ingen så lukkar eg innum i nått.
6. Jau eg æ ei fruge frå Engelands by
du lærer meg silkjesaumen å sy.
7. Eg tikje du æ i din stigo so stor
du kunna gott vera ein riddarson.
8. Ja vel må eg vera i stigo stor
fe dei æ so breie dei sjipparbor.
9. So fekk han æ me paa havnen umbord
og sjenkte henne drekke.
(V(alivan) te smaadrengen daa han kom med M(argitt)
10. Du sjenker meg i ei skåla mjø
du tek av den tunna eg førte frå sø.
11. Dei sjenkte so lenje som tunna rann
ti stolt M(argitt) sovne i V(allivan)s fang.
12. So seglar dei ti ut paa sjøen
Daa vekte han henne.
13. Å V(alivan) klappa på røde gullseng
nå må kje stolt M(argitt) sova leng.
14. Å V(alivan) ----kjenni so rø
å søve du lenge so bli det din dø.
15. Å stolt M(argitt) ho reiste seg upp ifrå
då såg ho kje landi men byljur blå.
16. A bære meg fe mine bonne so små
eg reiste ifrå skriedde lokunne på.
17. Nei eg ser de på dine kjinner so rød
du hev ikkje litt nokon barnenød.
18. Eg ser --------brøster so små
du alli hev halli små bonni åt.
19. Ja (h)vis du ska vera min festarmann
so må du då sei meg ditt rette namn.
20. Ja eg æ ein sjippar eg hev ikkje namn
men smådrenginn kallar meg V(alivan).
21. For V(alivan) hev eg so lenji trått
å lova ver Gud so hev eg ann fått.
Ekstra opplysninger