[BIN: 2117]

Valivan.
Skippar og møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Moltke Moe etter ukjent sanger, uten lokalitet .

1. Vali Van han let seg skjæra skrur
Aa han lat seg leie som han va ei Brur.
-Valivan han seiler aarleg. -
2. Olaf upi Dalen haanoms kann eg faa
Men Valivan æ den, som men Hug leika paa.
-Valivan han seilar enno. -
Ekstra opplysninger