[BIN: 2113]

Valivan.
Skippar og møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1864 av Sophus Bugge etter ukjent sanger, uten lokalitet .

  Valivan lete seg skjera skruv
han lete seg leie som han va' ei brur.
-For Valivan han sigler aarleg. -
V. - leie, silkjen paa jore breie
Han pikka paa dynne mæ finganne smaa,
æ' du inni stolts Margjit skrei lokunne ifraa.
Nei ingjo stevne hev eg høyrt, aa ingjo hev eg havt,
eg lukkar ingjen inn so silde um natt.
Aa Jan st. M. du lukkar væl upp,
eg æ ei skjøn jomfru eg sovæl som du.
St. M. ho aksla den kaapa blaa,
so skreier ho lokunne ti aa ifraa.
No æ' me hera so ene to
æ de ingjen ongkar din hugjen leikar paa.
Jan Olav uti byen so kan eg væl faa,
men V. maa eg kji mæ augo sjaa.
O. u. b. han kjenner eg væl
men V. æ meg i hugjen so kjær.
Høyrer du st. M. hot eg seie deg
vi du no fygje meg eit stykkji paa veg?
Men eg tikje, at du æ i di stige so stor
liksom du sill' vera ein riddar so gó.
Hot æ' de som eg høyrer singrar
d'æ likt te vera brynjeringar.
De som du høyrer singrar saa
de æ' mine lyklanne store aa smaa.
Bære meg fy mi baanne smaa,
eg reiste ifraa dei skredde lokunne paa.
De kann eg sjaa paa di kinn so rø
at du alli hev litt den kvindenø.
De kann - di bryster so smaa
at du hev alli bonne aatt.
No heve eg fygt deg eit stykkji paa veg
no vi' eg kji lenger fygjast mæ deg.
Vi du - meg,
so tenkjer eg eg orkar bera deg.
So tok en st. M. uppi sitt fang
so bar en hæna i skipi fram.
Dei drakk so lengje den klare mjø
ti st. M. ho i V.'s skjød.
Ho sov i dagann, ho sov i tvaa
den tree dagjen likesaa.
Han klappa hæna paa kinni so rø
søve du lenger so bli de din dø.
St. M. ho vakna ikring seg ho saag
ho saag kji annat himil aa bylgjunne blaa.
St. M. h. v. - aa taarinne rann
Gud gjøve eg ha vori paa min faders land.
St. M. h. v. nevanne ho vrei,
G. - min moders øy.
Enkji kjeme du paa din faders land
fyrr du fær ein son'e som sigle kann.
- din moders øy,
ei dotter, som spinne gulli so røtt.
Ette di at du heve narra meg
ditt rette drengjenavn seie du meg.
Mitt rette drengjenavn eg seia deg kann,
smaadrengjinne kadde meg V.
S. ta meg onge V.,
kongens sov utav Engeland.
Eg heve so lengji etti V. vitt,
Guskjelov at eg heve komi hit.
Eg h. - traatt
no heve eg en faatt.
Ekstra opplysninger