[BIN: 2110]

Valivan.
Skippar og møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Søvei Hågåviken, Tuddal, Hjartdal, Telemark .

1. Den Skipert seila1 i mange år,
-Mitt lilliuvand -
ikkje kunne han den jomfruga få.
Dem fører2 denn frugunn a fremind land.
1seilar
2Så føre dem
2. Den Skjepert han kom da3 seiland' te land
[2den Gg. her kommer jonfruen p.
ell. da kom jomfruga p.]
den jomfruga ho gjekk på gvite sand.
3seg
3. Høyrer du skipert eg snakkar4 te deg
(å ha' du fe varo o 2den Gg.)
ho har du fer vare å søljå mig.
4snakka
4. Eg ha' molter5 å eg har bær,
De plågår6 dem frugunn dem hølle so kjær.
(saa og 2den Gg.)
5møltur
6plejar
5. Du tiller på tå, du stig på strå,
so pleijar de7 frugunn at skipe unngå.
7plågår (2den Gg.) den
5b. Skipert han klappa på høyane blå:
du sit ne her fruge o gvile herpå.
6. So lat han henar stå den mat
[ikke 2den Gg.]
at ho sømna i stolen, der som ho sat.
7. - drikke den8 drikke,
at ho vakna 'kje førr ho kom a trøaa9 kongerikje.
8de (2den Gg.)
9tredje
8. Den jomfruga10 vakna o um11 seg såg.
Gud bære mig fe12 mine bona so13 små.
10fruga 2den Gg.
11om
12meg fer
13børn, 2den Gg. bøne så
8b. Gud - bona [saa skr.] små
eg stengde a dynne14 so reiste eg ifrå.
14døra
9. De ser eg på ditt gvite bryst,
at de har ikkje barn slukka si tørst.
10. - din gvite arm,
at de har15 ikkje riddarar sovi16 seg varm.
15ha
16sove
11. - din hvide17 serk,
at du har ei havt din ryggjeverk.
17gvite
12. So lat dem da sitt bryllaup bo,
dem livde tesamen i glæde å ro.
Ekstra opplysninger