[BIN: 2109]

Valivan.
Skippar og møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1874 av Sophus Bugge etter ukjent sanger, uten lokalitet .

 Den skipert han seiler i mange år
-Mitt lilliuvand -
ikkje kunne han den jomfruga få.
Så føre dæn frugunn a fremmin land.
D. sk. han kom seg seilan te land
Der kom jomfruga1 på gvitan sand.
1her kommer jomfruen
Å høyrer du sk. eg snakker ti dig
å ha du fe varó o søljå mig.
Eg ha moltur o eg ha bær
de plågår dem frugunn dem hølle so kjær.
Du tiller på tå du stig på strå
så plågår d. f. a skipe unngå.
Sk. han klappa på høyane blå
du sit ne her fruge å kvile herpå.
Så lat han henar stå den mat
at ho sømna i stolen der ho sat.
Så lat h. h. drikke de drikke
at ho vakna kje førr ho kom a trøå kongerikje.
Den fruga vakna o om seg såg
Gud bære meg fer mine bone så små.
Gud - bona små
eg stengde a dynne2 so reiste eg ifrå.
2døra
De ser eg på den gvite arm
at de har ikkje riddarar sove seg varm.
- ditt gv. bryst
- barn slukka sin tørst.
- din gv. serk ryggeverk
at du har 'kje havt den.
Så lat dem da sitt bryllaup bo
dem livde tesamen i glæde å ro.
Ekstra opplysninger