[BIN: 2107]

Valivan.
Skippar og møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift Udatert av Torleiv Hannaas etter ukjent sanger, Fjotland og Sirdal, Vest-Agder .

1. Der bur ei fruva uti vårt land
var dei folkanne tvo
? ei lånde stolt og belevand
Dei bæra1 guld yti vengja
dei rinder i tavlå2
1bera
2Fjotland
2. Med dei folkanne tvo
å dei bære gull uti vengjå
å dei ringje tavels2.
2 Sirdal
Ekstra opplysninger