[BIN: 2106]

Valivan.
Skippar og møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1911 av Torleiv Hannaas etter Aanon Aavitsland, Evje, Aust-Agder .

1. V(alivan) va ute så seint ein kvelle
så traff han jomfrua ho skara sin ell
-Du æ denn, du æ denn æg he lova i min ungdom -
"Då ho vakna i "de tree Kongelande" sa ho":
2. Gud bære mæg før dei store, Gud bære meg før dei små
0---------------------------- de lisle som etter i vogga låg.
3. De ser æg på dine brøster små
at du he ingjen i vogga ette låg1.
1Uvisst
4. Di ska vite mitt rette namn
æg æ Kongens yngste son a Engeland2.
2Uvisst
Ekstra opplysninger