[BIN: 2105]

Valivan.
Skippar og møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Ingebjørg Troddedal, Mo, Telemark .

1. Riboll han tjener i kongens gaar.
-I ro væl ud-
han tjener fy a Gullbor, dæ vene maar.
-Aa hugjen leikar ei for dem.-
2. "Høyrer du Gullbor, eg talar ti deg:
vi du no fygje av landi mæ meg?"
3. "Eg ville nok fygje av landi mæ deg,
men her æ no saa mange, som voktar paa meg."
4. "Meg voktar fader aa meg voktar moder,
mig voktar syster aa yngste broder."
5. "Lat dei no vokte dei vokte vi',
du maa fygje, um du sjov saa vi'."
6. Riboll han salar ut gangaren graa,
Gullbor ho samlar sitt gull i skaal.
7. Som 6; kun - sin ~ - skrin.
8. Riboll han gjore seg i hendann' saa sterk,
han lyfte henna Gullbor paa høian hest.
9. Naar dei kom seg paa hede,
der møter dei 'en falske Paal greve.
10. "Høyrer du Riboll, eg talar ti deg:
hori heve du fengji den smaadreng saa fin?"
11. "D'æ' min yngste broder;
jeg fører han hjem til sin moder."
12. "Gullbor du tar ikkje skyggje unde skinn:
eg kjenner for væl dine plomekinn."
13. "Eg kjenner deg inkje paa klæi hell sko,
men eg minnest den riddar, du lova di tro."
14. "Eg gjeve deg sjove mitt rødegullband,
vi' du 'kje bera bo ti min festarmann."
15. "Sjave saa gjev eg deg min gangaren graa,
vi' du 'kje bera 'kon tiend ifraa."
16. "Behalt no sjave din gangaren graa!
eg sko' inkje bera deg tiend ifraa."
17. Falske Paal gjore baa rei aa rann,
alt ti 'en fann hennes festarmann.
18. "Her site du Frue, drikk mjø aa vin,
mæ Riboll ri av mæ festarmø di."
19. Kongen han blei saa ille ivi or,
det brone mjøen han spilte paa bor.
20. Som 19; kun: - derve ~ - ne.
21. Kongen let leite ivi all sin gaar
ette hæna Gullbor dæ vene maar.
22. Dei leita ute aa dei leita inne,
men inkje va' Gullbor ti aa finne.
23. Kongen let tromme ivi all sin gaar:
"De klæ dikkon adde i brynja blaa!"
24. "De klæ dikkon trugji aa inkji falskt,
de kjenner 'en Riboll, den haarde hals."
25. Naar dei kom seg at rosenslund,
daa hørde dei en hestetrummel.
26. Gullbor ho glaaper seg att ivi hær,
daa saag ho si faders fær.
27. "No ser eg min faders høian hest
aa saa den riddar, som mig haver fest!"
28. "Gullborg du lader dig ikke forsømme,
saa holder du begge vaares hester i tømme!"
29. Gullborg du holder dig med fritt mod,
saa vi' eg rie1 mine fiender imot.
1alt mæ eg ri
30. Om du ser mig falde,
daa maa inkje Riboll paakalde!
31. Om du ser mig bløde,
du nævner 'kje Riboll til døde!"
32. Han hugg i den første flokk,
True datt unde sin gule lokk.
33. Han hugg i den anden skare,
Gullbors broar aa hennes fader.
34. "Riboll, Riboll, still ditt svær
anna va' no min faeren vær.
35. Riboll, Riboll, still din kniv!
min yngste broder sko' eige liv.
36. "Han skal føre min moder tiender fra de døde,
ve hende den tid hun datteren fødde!"
37. Det første Riboll blei kaldet paa,
da fikk han sitt banesoar.
38. Riboll stak sit svær ved side:
"Gullbor, Gullbor, nu vil vi ride."
39. Dei rei gjænom rosenslund,
der kom inkje or utav deires munn.
40. "Høyrer du Riboll, hott eg deg spyr:
kvi æ' du 'kje munter, som du va' før."
41. "Det ene er, min hu er mod,
det andet er, at mig rinder blod.
42. Det tredje er, at jeg skal dø,
det fjerde er, at du er mø."
43. "Eg sko' taka mitt snøreband
aa stemme før bloe dæ beste, eg kann."
44. "Bære meg Gullbor saa lite du kann,
dæ hjelper saa lite dæ snøreband."
45. Bære meg Gullbor, saa lite du veit;
du kann inkje skjønne ein halvdø svein."
46. Riboll kom heim te sin eigjen gaar,
hans kjære moder ham forestaar.
47. "Vælkomen Riboll heimte ti me
aa Gullbor, Gullbor festemø di.
48. No hev eg 'kje sett saa bleik ei brur;
ho æ' førd av gari fyrutta gullskrin."
49. "Du maa inkje undrast paa, ho æ' bleik:
ho heve nokk sett saa har en leik.
50. Kjære mi moder du reier mi seng,
min yngste syster hjelp mig til den!
51. Min kjære fader du hentar meg prest,
min yngste broder du er mig næst.
52. Min yngste broder du er mig næst,
ti egte hæna Gullbor, som eg heve best.
53. Tiligt um morgen naar dagen va' ljus,
daa gjekk der tri lik utav Ribolls hus.
54. Det ene var Riboll aa saa hans mø,
hans kjære moder af sorgen dør.
Ekstra opplysninger