[BIN: 2103]

Valivan.
Skippar og møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Hæge Heimdal, Telemark .

1. Jaamfruva gjenge seg ne paa Strand,
Skjippar Hølgje han styrde si snekkje fraa land.
2. Jaamfruva vaknar i fangje ho laag
-Før den som meg kvea kann -
ho saag kje himmel aa Hølgje so blaa.
-Her æ ingjen i dansen meg traa kann. -
3. Jaamfruva reiste seg upp sine ougar aa strirte
aa hjelpe meg Gud før uleselig
4. J(aamfruva) styrter upp at blaa
so hoppar o uleselig upaa bylgja so blaa.
5. Skjipar Hølgje han siglde aa J(aamfruva) sprang,
men endaa kaam j(aamfruva) finne fram.
6. Aa Jaamfruva seg innepaa lande sprang
han takk skj(ipar) H(ølgje) før eg saav i ditt fang.
Ekstra opplysninger