[BIN: 2101]

Valivan.
Skippar og møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1917 av Rikard Berge etter Jon Sollid, Åmotsdal, Seljord, Telemark .

 (Veikare fanten fer verr')
Den onge Valivan konne skjera
- - - - rosur paa tre.
-Onge Valivan seilar aarleg. -
Ekstra opplysninger