[BIN: 2100]

Valivan.
Skippar og møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Signe og Turid Sandland, Skafså, Mo, Telemark .

1. Der bur ei jaamfru utpaa kons land
ho si stolt aa belevand.
2. Valivan seiler om kvello
naar alle hev skara ello.
-Valivan seiler aarle. -
Ekstra opplysninger