[BIN: 2097]

Valivan.
Skippar og møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1907 av Rikard Berge etter Gunnhild Aardalen, Kviteseid, Telemark. .

 Høyre du stolt Margjit hott eg spørje deg maa
æ her ingjen i væri som din hug leikar paa.
Jou Tore uti londen, haanom kjenner eg væl,
men V. sit i min hugjen so kjær.
-V. aa han seiler aarle. -
Bære meg heime fe boni smaa,
eg let atte dynni aa gjekk so ifraa.
Aa de ser eg paa dine kjinn so rød,
at du hev aller lidt noken barnenød.
Aa - hvite brøst
at du hev aller slekt noken barnetørst.
Eg tiss du æ i dine kjinn so kvit
som du sille vera ein riddare rik.
v. 8 - 9 = Lanst. v. 30 = L.
Mitt rette navn de æ kje so vandt
mine drengjir vane kalle meg raske V. -
Ekstra opplysninger