[BIN: 2096]

Valivan.
Skippar og møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1907 av Rikard Berge etter Tone Nuten, Kviteseid, Telemark .

1. Der bur ei jaamfru i vaares land
hu va baade rik aa belevand.
-For Valivand, for V. han sigler aarle. -
2. Der belar kongjen aa k's menn
aa ingjen so vi ho naa hava av dem.
(3.) Aa Valiv. han skjere rosur paa tre
St. M. ho drege silkje ivi kne.
(L. v. 7)
L. v. 8 V. kaam ti st. M.'s gaar
st. M. ho ute for hannom staar.
Ett "s hev. vitja i vaares land
eit stykkje paa vegjen du fygje kann.
Eg synest du æ i dei stigji so stor
lissom du si vera ein riddare go.
Eg stige so ofte ivi breie bor
derfe æ eg i stigji so stor.
Eg sines de paa deg ringlar
som de si vera brinjeringar.
Høyr du mi syster - du ondras uppaa
de æ mine nyklar store aa smaa.
Aa høyre du st. M. eg spørje deg maa
æ der ingjen din hug leikar paa.
Der æ ingjen min -
berre rike herr V. han kann eg kji faa.
Ja, rike
Aa ikkje lenger eg fygje deg kann
eg hev baade faer aa festarmann.
Aa ikkje -
eg maa heimatt ti min faers land.
("Han ha klætt seg om aa sagt 'n va syster henas Margjit uleselig ")
So gav 'n 'o mjøen so klar som vann,
so sovna ho i V.'s fang.
( v. 35 ) = L. v. 36 = L.
Aller kjem du ti din faders land
førr du fær ein son'e som sigle kann.
V. 40 = L. V. 41 = L. V. 43 = L.
("Aa daa kjend' 'o de; fe V. han va so berømte, fe de va han 'o ha tenkt paa jamt.")
Ekstra opplysninger