[BIN: 2092]

Valivan.
Skippar og møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Hans Ross etter Birgit Krossli, Morgedal, Kviteseid, Telemark .


Valivan lot seg skjere Skru
han lot seg leie som han va Brur.
Valivan leet seg Klæir skjere
han sae han ville ei Jomfru vera.

1. Valivan rie um Kvelle
han kom 'kje der førr Folki ha skara Ellen.
2. Valivan kom 'kje fyrre hell daa
naar stolts Margits Dynnan va slegne i laas.
3. Han klappa paa Dynni me Fingann smaa
du stande upp stolt Margit skrei Lokunn' ifraa.
Aa kunna du laane meg Hus i Natt
ei onno Gong sko eg laane deg att.
Ja Hus uti Natten so kann du væl faa
men eg vi no vita hor du æ ifraa.
4. Slett ingjen so hev' eg stevna lagt
aa ingjen lukkar eg inn um Natt.
5. Du stande upp stolt Margit aa sleppe meg inn
eg æ ei skjøn Jomfru vi lære Sømmen sin.
6. Stolt Margit ho ha paa seg Stakkjen blaa
so skreidd 'o dei Lokunn baa te aa ifraa.
7. Ho tukka fram forgyllte Stol
du set deg skjøn Jomfru aa kviler din Fot.
8. Eg æ inkje anten trøytte hell mo
men ei liti Kvild kunn' vera go.
9. Stolt Margit aa Valivan site over Bor
dei tala saa mangt eit1 skjemtandes Or.
1mange dei
10. Høyr du stolt Margit hot eg spyrje deg maa
æ her ingjen i væri din Hugjen leikar paa.
11. Her æ ingjen i væri min Hugjen leikar paa
bære Valivan aa honom maa eg inkje faa.
12. Olav uti By kann eg væl faa
men Valivan æ eg ikkje værug aa sjaa.
13. Æ de Valivan som du heve kjær
saa kann eg visst segja deg han æ deg alt saa nær.
14. Stolt Margit ho la' seg i Sengji ne
Valivan han springe Veggjen te.
15. Stolt Margit ho lae seg me Stokkjen ne
aa Valivan han tok te gniste aa le.
16. Tilegt um Morgoen Dagjen va ljus
Valivan han va av gare fus.
17. Høyr du stolt Margit hot eg spyre deg
eit lite stykkje paa Vegjen so fygjer du væl meg.
18. Margit ho ha' paa seg Silkiserk
nie va Møyannes Vinterverk.
19. Stolt Margit ho ha paa seg Stakkjen blaa
der va mei Gull hell der va traa.
20. Stolt Margit ho ha paa seg Stakkjen rou
der laag Gull ette kvaar den Soum.
21. Ho vaska sitt Haar i Lut aa i Vann
aa slengde deretti mæ de røde Gullband.
22. Ho vippa sitt Haar i eit Silkjeband
aa sette deruppaa ein liten Gullkrans.
23. Aa vi du no fygje eit stykkje paa Veg
ei onno Gong sko eg fygje mæ deg.
24. Eg tikje at du æ i dine Stigi so stor
som du sille vera ein Riddar so go.
25. Aa dæfor2 æ eg i mini Stigi so stor
eg hev' stigi so mangt eit Orlogsskip umbord.
2dæfe
26. Eg tikje at du æ i dine Kinni so kvit
som du sille vera ein Riddar so rik.
27. Aa dæfor æ eg i mine Kinni so kvit
eg hev' sjau Brøar eg æ dei so lik.
28. Aa hot æ de som singsar
likesom Brynjeringar.
29. De æ mine Nyklanne smaa
som eg heve te aa skreie dei Laasann ifraa.
30. Aa høyre du skjønn Jomfru hot eg segje deg
naa æ eg 'kje lenge go før3 fygje mæ deg.
3fe
31. Aa æ du 'kje go fø4 aa fygje mæ meg
so lett æ eg go fø5 aa bera deg.
4-
5fe
32. Stolt Margit ho tenkte mæ sjave seg
tru du mone vera mykje sterkar hell eg.
33. So tok han Margit uppi sitt Fang
so ber han hennar ti Skipe fram.
34. Valivan han talar ti Styringsmann
du styrer mitt Skip so sakte fraa Land.
35. So tappa han Mjøen so lengje han rann
te stolt Margit sovna i Valivans Fang.
36. Ho sov naa i Dagar ho sov i tvaa
den trea sov ho likesaa.
37. Han klappa stolt Margit paa Kinni rø
søve du naa lenger saa bli de din Dø.
38. Stolt Margit ho vakna ikring seg saag
ho saag 'kje bare Skipe aa Bylgjunne blaa.
39. Bære meg fe mine Bonni saa smaa
eg løtt' atte Dynni aa reste saa ifraa.
40. Aa de ser eg paa dine Kinni saa rø
at du hev' alli lie nokor Barnenø.
41. Aa de ser eg paa ditt kvite Brøst
at du aller hev slekt noken Barnetørst.
42. Men ette du hev naa bedregje meg
ditt rette Navne saa segje du meg.
43. Mitt rette Navne de æ inkje saa vandt
Smaadrengjinne kallar meg unge Valivan.
44. Aa æ de han unge Valivan
bære Tiend eg aller fann.
45. Men høyrer du de du unge Valivan
du styrer ditt Skip paa min Faers Land.
46. Aa du kjem naa inkje te din Faers Land
førr du fær deg ein Sone som styre de kann.
47. Aa du kjem inkje paa di Moers Øy
førr du fær deg ei Dotter som veva kann i Røyr.
Ekstra opplysninger