[BIN: 2091]

Valivan.
Skippar og møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Ingjebjør Talleivsdotter, Mo, Telemark .

1. De bur ei skjøn jomfru uppå vårt land,
ho æ' både stolt å belevand.
-Men Valivan sigler årleg. -
2. De beilar bå kungen å kungens menn,
å ingjen so ville ho hava av dem.
3. De beslar - på,
å ingjen av dem so ville ho sjå.
4. Olav uti byen han kann eg væl få,
men Valivan må eg alli sjå.
5. Olav han kjenner eg væl,
men Valivan æ' i min hugjen so kjær.
6. Høyrer du stolts Margjit hot eg spyre deg,
eitt stykkje på vegjen so fygjer du meg.
[ Når ho kjem seg ti den grønnan lund
då lyster st: M:, å kvile ei stund]
7. Stolts M: ho sette seg derne
eg lyster 'kje lenge å fygje mæ deg.
8. Lyster du 'kje - meg,
so tenkjer eg eg orkar bera deg.
9. V. tok 'æ uppi sitt fang,
han bar hæna på skipi fram.
10. Ho sov i dagar, ho sov i tvo,
den tree dagjen ligeså.
11. V: klappa på kinni so rø,
søve du lenger' so blive du dø.
12. V. - (sic) - lik.
13. ST. M. ho vakna å um seg såg
ho såg 'kje anna hell sjøen å himilen blå.
14. Bære meg no for mi bonni små,
eg slo i lås dynnine å gjekk derfrå.
15. De ser eg no på di kinne so rø,
at du hev alli li'i kvindenø.
16. - brystinne små,
at du hev aldri lagt bonni på.
17. Ette de du hev no so narra meg,
so sei du hot drengjinne kallar deg.
18. Ja eg ska' no seia rette riddernavn.
Drengjinne kallar meg V.
19. No hev st: M: forvunni sin harm
no søv ho kvor nåtti i V's=arm.
20. - si koie - mæ V's=sie.
21. Dei drakk bryllaup i daganne tvo
no må bruri ti brursengji gå.
Ekstra opplysninger