[BIN: 2088]

Valivan.
Skippar og møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter ukjent sanger, Mo, Telemark .

1. Der bur ei skjøn jomfru uppå våres land
ho æ so stolt å belevand.
-Men Valivan sigler årle. -
2. Valivan lete seg smie skruv
so lete han seg leie, som han ha vore brur.
3. So fekk han seg nål, so fekk han seg syl,
so let han seg jomfruklæi sy.
4. - soks å skjæri
å let seg skjera jomfruklæi.
5. V: lete seg leie,
Silkjen ette jore breie.
6. Han klappa på dynni mæ finganne små
Statt up stolt M: skrei lokunn ifrå.
7. Ingjo Stevna hev eg no satt,
ingjen lukkar eg inn så silde um natt.
8. - sett,
Ingjen l: eg inn om natten te meg.
9. Eg æ' ei skjønn Jomfru av ein annen by,
eg ville no lære silkesømmen å sy.
10. - eit anna land,
eg ville n. l. 5., den vakraste du kann.
11. Så breidde ho upp dei lakeni blå,
så sto ho upp skreidde lokunne ifrå.
12. St. M: ho sette seg i sengjine,
V. han sprang vegjen ti.
13. Hot va' no de som singra;
va' de 'kje brynjeringar.
14. De va' no 'kje mi brynja blå,
men de va' mine lyklar både store å små.
15. St. M: ho la si hånd ivi han
kvi hev du 'kje bryst som ein annen kvenn mann.
16. Me brukar den skikkjen uppå våres land.
me spretter jernbrynja so hart som me kann.
17. Høyr du St: M: hot eg deg spyrje må
æ' her ingjen i din hugjen som leikar å.
18. Nei her æ' ingjen i min hugjen som leikarå,
men Valivan må eg 'kje mæ augo sjå.
19. Olav uti byen so hev eg no fest
men V: stend i min hugjen mest.
20. Tilegt um morgoen dagjen va' ljos,
V: va i klæi fus-.
21. Høyrer du St: M: hot eg spyre deg
lyster du fygje eitt stykkje på veg.
22. Når dei kom seg på vegjen fram,
so lyster St: M: å kvile ei Stund.
23. Bære meg for me bonne små,
eg reiste ifrå, skreidde lokunne på.
24. Eg ser de no på dine brysta so små,
at du heve alli lagt bonne på.
25. - kinninn so rø."
- lii kvendenø."
26. Nei eg hev no alli lagt bonne på
eg æ' no vane ti amma få.
27. V: sto å tenkte mæ seg,
tru at eg orkar 'kje bera deg.
28. St: M: tenkte mæ sjave seg
tru du æ' mykje sterkare hell eg.
29. So tok han hæna i sitt fang
å bar hæna i skipe fram.
30. V: tala te styrsdrengjen sin
du tappar meg i ei kanne mæ vin.
31. Du tappar av den tunna,
som eg førde ifrå sunna.
32. So skjenkte dei hæna den mjøen som rann
(uleselig)
33. Ho sov i dagar, ho sov i två1,
den tree dagjen likeså.
1(sic)
34. V: klappa på kinninne rø.
Statt upp St: M: hell å blive du dø.
35. St: M: vokna å um seg såg
ho såg 'kje hot himmelen å bylgjen blå.
36. St: M: tala te styringsmann,
styre meg no på mitt faders land.
37. Nei du kjæm alli på ditt faders land
fyrr du fær ein sone, som styre deg kann.
38. Ette de' du hev no so dåra meg,
de retta riddarsnavne de seie du meg.
39. Mit rette rillarsnavne de æ' 'kje nævnt
Smådrengjinne kaddar meg unge Valivan.
40. Æ du no rette V,
so eg inkje bære tiende fann.
41. So blei de gle'e å so mykje gama,
å St: M: drakk bryllaup mæ.
Ekstra opplysninger