[BIN: 2084]

Valivan.
Skippar og møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Torleiv Hannaas etter ukjent sanger, uten lokalisering .

1. Valivan kauper seg soks å skjæri1,
so let han kvendeklæi gjera.
-Men Valivan seilar årleg. -
1skjere
2. Å Valivan kauper seg soks å jønn,
so klæder han seg i silkje grønn.
3. Å Valivan rider mot kongeslott
han gjekk2 ti stols Margjitt so seint um ei nott.
2(gjekk um)
4. Han klappa på dynne mæ fingranne små:
"Æ du inne stols Margjitt skrei lokunn ifrå!"
5. "Nei inkje tilbud so heve eg fått,
å ingjen so lukkar eg innum i nott."
6. "Jau, eg æ ei fruge frå Engelands by,
du lærer meg silkjesaumen å sy."
7. Eg æ ei fruge frå Engeland,
du lære meg saume de beste du kann!"
8. Stols Margjitt ho reiste seg upp ifrå
ho gjekk or seng skredde lokunn ifraa.
9. So sette ho fram ein forgjylte stol:
"Set deg ned skjøn jomfru trøytt å færemo."
10. ["Å æ du ei jomfru du som eg
so gjønni må du Sova hjå meg"]
11. "Nei inkje so må eg sova hjå deg,
men eit stykkji på vegjen du fygjer vel meg."
12. "Eg tikje du æ i din stigo so stor
du kunna godt vera ein riddarson."
13. "Ja vel må eg vera i stigo mi' stor,
fy der æ so breie dei skjippar - bor."3
3 skjipa - bor / be
14. Hott va de eg høyrde som singra so,
"æ de kje brynjeringanne små?"
15. Nei de æ kje brynja som singra so,
men de æ Sylgjunne store å små.
16. Stols Margjitt ho sette seg innte mæ veg:
"Eg orkar kje lenger å fygje4 deg."
4 fygji
17. "Ja orkar du kje lenger å fygji meg,
so æ eg vel go fy å bera deg."
18. Men stols Margjitt ho tenkte mæ sjove seg:
Tru du æ sterkare du hell eg?
19. So lyfte han henne på høyan hand5,
å bar henne ne frå skjippar - strand6.
5 sin arm
6 skjipa - strand
20. "De tappar nu i ei skål av mjø
å de av den tunna eg førde frå7 sø!"
7 førd' ifrå
21. Dei skjenkte so lengji som tunna rann,
ti stols Margjitt sovna i Valivans fang.
22. Å Valivan tala ti liten smådren:
"De dreiar mitt skjip som for 8 bylgja gjeng."
8 fy
23. Å Valivan klappa på røde gullseng
"No må kje stols Margjitt sova leng."
24. Å Valivan klappa9, på kjinni so rø10:
"Å søve du lenger so bli de din dø."
9 Han klappa stols Margjitt
10 rød
25. Stols Margjitt ho reiste seg upp ifrå
ho såg inkje lande men bylgjunne blå.
26. "Å bære meg fy mine bonni11 so små,
eg reiste ifrå skreidde lokunne på."
11 bonne
27. "Nei de ser eg på dine bryste små
du hev ikkje halli små bonni åt."
28. De ser eg på dine kjinner so rød
du hev inkji litt noko barnenød.
29. Dæ ser eg på di luve
du æ møy o ingjo fruge."
30. " Ja ska eg fygji mæ deg ifrå land,
so må du seie meg ditt rette namn."
31. "Ja eg æ ein skjippar, eg hev inkje namn,
men smådrengjinn kallar meg Valivan."
32. "Ja Valivan hev eg so lengji trått,
å lova vere gud so hev eg 'æn fått."
Ekstra opplysninger