[BIN: 2083]

Valivan.
Skippar og møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av H.Ross etter Margit Borgje, vest i Moland, Fyresdal, Telemark .

1. Der bur ei skjön jomfru i okkos land
ho æ so stolt aa belevand.
-Men Valivan han sigler aarli. -
2. Der bur ei jomfru her uti kons By,
de æ 'ki anna Gulli ho mone sy1.
1Lostad
3.
4.
5. Valivan kaupte seg Soks aa Skjere
han lete seg jomfruklæder skjere.
6. So seila Valivan av paa de Land
ho budde stolt Margit de Liljevand.
7. (Valivan segler so seint um Kvelli
han kom 'ki der fyrr dei ha' skara Elli2.
2Asbj. T.
8. Han klappa paa Dynne mæ Finganne smaa
"du statt upp stolt Margit s. L. ifraa!"
9. "Aa eg æ ei jomfru av fremminde Land
eg æ Kongjens Systerdotter av Engelland.
10. "Aa ingjen so hev' eg Stevna mæ lagt
aa i. h. e. i. um Natt!"
11. Du lukke meg inn alt um du kann
eg æ ei skjön jomfru fraa Engelland.
12. Stolt Margit h. h. p. s. St. l.
so sk. - - ho d. L. baade ti aa fraa.
13. "Höyre du skjön jomfru hot eg segje deg
mæ Terna mi æ Seng for deg."
14. "Höyre du stolt Margit hot eg be'e deg
eg be um aa sove mæ sjave deg.
15. "Höyre du stolt Margit hot eg s. d. m.
"Æ her ingjen uti Verden din Hugjen ligger paa?"
16. Olav uti Byen kunn' eg væl faa
men Valivan ligger min Hugjen paa.
17. Olav uti Byen kjenner eg væl
men Valivan eg visst alli fær.
18. Olav uti Byen kjenner eg væl
men Valivan æ no min Hugjen so kjær.
19. Aarle um Morgoen Sole kom frem
aa Valivan klædde seg for si Seng.
20. "Aa höyre du skjön jomfru hot eg spyre deg
kvi heve du inki Bryst liksom eg?"
21. "De æ den Skikkjen uti min Faders Land
at Kvendi bere Brynjur so væl som Mann.
22.Aa eg va meg baadi lite aa ung
daa bar eg min Faders Brynje so tung.
23. "Aa höyr du stolt Margit hot eg spyre deg:
eit lite Stykki paa Vegjen so fygjer du meg?"
24. Aa daa dei kom seg i gröne Lund,
so lyster stolt Margit aa vende um.
25. "Aa höyr du stolt Margit hot eg spyre deg,
eit lite stykki lenge(r) so fygjer du meg?"
26. "Eg undrast at du æ av Engellands Möy,
eg synest du æ i dine Stige so brei?"
27. "Aa derfyri tar du 'ki undrast paa meg:
for herifraa ti Engelland æ langje Veg."
28. "Eg totte at de va som de singrar:
de va som de ha' vori ei Brynje?"
29. "Aa de va slett ingjo Brynja blaa,
de va mine Lyklanne store aa smaa."
30. Valivan sto aa tenkte mæ seg:
"hu d'æ Raa at Margit æ sterkar 'hell eg?"
31. So tok han stolt Margit uti sitt fang;
han kvilte 'ho fyrr han kom i fremmasste Havn.
32. Aa Valivan tala ti Smaadrengjen sin:
"dei hente meg hit ei Skaal mæ Vin!"
33. Du hente meg av den Tunna,
som eg förde mæ meg fraa sunna.
34. Aa Valivan skjenkte aa Margit drakk:
ho sovna i Sessen der ho sat.
35. Ho sov naa i Dagar ho sov i tvo
den tre'e sov ho likeso.
36. H. k. stolt Margit p. K. r.
"S. d. n. l. so bli de din Dö."
37. Stolt Margit ho v. aa um seg saag,
ho saag 'ki hot Havi aa Bylgjunn blaa.
38. Stolt Margit ho tala ti Styringsmann:
"styr Skipi ti min Faders Land!"
39. "Aa aldri ska du sjaa din Faders Land,
fyrr du hev' ein Sone so stor, at han styre kann."
40. "Gu bære meg daa for mi Bonne smaa
eg stengde atte adynne skreidde Lokunn attpaa."
41. De ser eg væl paa di Kinne rö,
at du hev alli litt Kvindenö.
42. "Ja etti du hev' naa so narra meg
ditt rette Riddars Navn so segie du meg!"
43. Mitt rette Riddars = Navni de æ 'ki so vandt
Smaadrengjinne kaddar meg Valivan.
44. "Ja kaddar Smaadrengjinne deg Valivan
so fygjer eg mæ ti Engelland."
Ekstra opplysninger