[BIN: 2081]

Valivan.
Skippar og møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1890 av Moltke Moe etter Hæge Linebrekk, Mo, Telemark .

1. Valivan fekk spyrje frå eitt anna land,
der bur ei jomfru stolts å belevand.
-Valivan siglar årleg. -
2. Valivan kouper seg soks å skjere,
so let 'en seg smie kvinfolkklæi.
3. Valivan let seg sneie skruv,
so let 'en seg leie som han va ei brur.
4. Valivan leter seg leie,
å silkjen han ivi jore breier.
5. Valivan kjæme so seint um kvelli,
at stolts Margjit ho skara elle.
6. Han banka på dynni me fingane små
å statt upp stolts Margjit skrei lokune frå.
7. Stolts Margjit ho skredde lokune ti å frå,
ho visste kje kvåre ho sille då.
8."Ingje stevna so hev eg lagt
å ingjen lukkar eg inn um natt!"
9. "Eg æ no slett ingjen hele,
eg æ kji anna hell ei jomfru fen'e.
10. Eg æ ei skjön jomfru av Sveriks1 by,
eg silkjesoumen lære ville sy.
1Sverges
11. Stolts Margjit sette seg i sengji ne',
å Valivan han sprang veggjen te.
12. "Hot va no detta som sengra,
eg totte dæ va brynjerengar?"
13. "Nei dæ æ kji brynjur, um du siger så,
dæ æ mine skåpslyklar store å små."
14. Å Valivan låg å tænkte seg um:
"Æ her ingjen i verden den hugjen leikar inn?"
15. " Olav uti byen han konna eg få,
men Valivan må eg kji mæ ougo sjå.
16. Olav - han kjenner eg væl,
men Valivan han æ i hugjen so nær!
17. Tileg um morgon då dagjen va ljos,
då va 'en Valivan av sængje fus.
18. "Höyr du stolts Margjit, hot eg bea vi deg,
eitt stykkji på vegjen du fygjer væl meg?"
19. "Ett stykkje på vegjen eg fygje sko deg,
å endå længer um du lyster dæ!"
20. "Eg synes du æ i dine stigje so stor,
at du måtte vera ein riddare go.
21. "Derfy æ eg i mine stigje so stor:
der æ so breie dei skjiparsbor."
22. Å når dei kom seg at Rosensland,
då lyster skjön jomfru at kvile ei stund.
23. "Bæri meg, hosse eg heimati gjekk,
eg ha' kji småbonne frå varmen sett!"
24. Bæri meg - for,
eg reiste frå dynni, skreidde lokune på!
25. "Dæ kann eg sjå på dine bryster så små,
at du hev alli lagt småbonne på.
26. Dæ kann eg sjå på dine kinni so rø,
at du hev alli le'i kvindenø."
27. Valivan tok 'a stolt Margjit alt uti sitt fang,
So bar'en hæna på skjipi fram.
28. "De tappar meg i av den tunna,
som eg förde utav sunna!"
29. No sko du stolts Margjit få deg ein drykk,
no kann du væl vera bå tröytt å tyst.
30. Stolts Margjit ho sovna i Valivans fang,
ho sov ein svevn å den va so lang.
31. Ho sov uti dagar, ho sov uti tvo
den tre'e dagjen likeso.
32. Å Valivan klappa si unge möy:
"Å søve du læng'e, so konna du döy!"
33. Stolts Margjit ho vakna å ikring seg såg,
ho såg 'kji anna himmel å bylja blå.
34. "Gu' forlåte deg, styringsmann!
Du sette meg inn på min faders land.
35. "Du kjeme alli på din faders land,
fyrr du fær ein son'e som styre deg kann.
36. "Du kjeme - di moders Ø
fyrr du fær i dotter, som soumar silkjen rø."
37. "Höyrer du Valivan hot eg spyre no deg
ditt rette riddarsnavni du dyl inkji fy meg!"
38. "Mitt rette riddarsnavni dæ æ inkji so vandt
smådrengjine kallar meg unge Valivan!"
39. Dei drakk uti dagar dei drakk uti tvo
å den tre'e dagjen likeso.
Ekstra opplysninger