[BIN: 2080]

Valivan.
Skippar og møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1890 av Moltke Moe etter Torbjör Ripilen, Mo, Telemark .

1. Der bor ei skjön jomfru i våres1 land,
ho æ so stolt å so belevand.
- Valivan sigler årleg. -
1detti
2. Å detti spurdest so langt av land
alt ti han2 unge Valivan.
2'en
3. Valivan han reiser seg at3 Oustar = by
han kauper seg (bå) skruvar å skarlaken ny.
3i
4. So, koupte 'n4 seg soks å skjore
lete skjera seg jomfruklæi.
4Han
5. Valivan lete seg skjera skru'
so let 'en seg5 leie som han va ei brur.
5Han lete seg
6. Valivan lete seg leie,
silkji6 etti jori han breier.
6silkjen
7. Valivan kåm seg so alli um kvell,
stolts Margjit ho hae skara ell.
8. Han klappa på dynni med fengrene små:
"Statt upp stolt Margjit, skred lokun ifrå."
9. "Ingjen stevna so hev eg havt,
eg lukkar elli7 inn so silde om natt.
7ingjen
10. "Eg æ ei skjön jomfru frå en anden by
eg vil lære silkjesoumen å sy.
11. "Eg æ - eitt ana land
eg lite8 lære silkjesoumen dæ vakraste du kann."
8vi
12. Ho pikka på dynni mæ fingane små,
so gjekk dei lokun bå ti å ifrå!
13. Stolt Margjit ho la' seg i sengji ne,
men Valivan han sprang veggjen te.
14. "Hot va no dæ som rengla?
Eg totte dæ va brönjerengar."
15. "Men dæ va 'kji brynjerenggane då,
dæ va mine lyklar bå store å små."
16. Stolt Margjit ho la se hånd ivi hand;
"Kvi hev du kje bryst, som en annen kvenn; mann?"
17. "Dæ va skjikken i våres9 by,
me trængjer kos bröst mæ brynjune ny.
9okkes
28. "Eg tikji, du æ i de' kjennine rø,
du hev alli lei nokon kvendenø."
29. Valivan tænkjer med sjave seg,
"Tru eg æ 'kje go får deg!"
30. So tok 'en stolt Margjit uppi sitt fangg
so bar'en hænar åt skjipi fram.
31. Valivan tala ti drængjine se':
"Tappe no i ei konne mæ ven!"
32. Tappe no av den tonna,
som eg förde ifrå sonna!"
33. So gav'en hæna den mjøen so råmm,
alt ti ho sovna i Valivans fangg.
34. Ho sov i dagar, ho sov i två,
tre'e dagjen likeså.
35. Han klappa hæna på kjinnine10 rø:
"Statt upp, stolt Margjit, hello kunna du dø!"
10kjenni
36. Når ho vakna å um seg såg,
ho såg kji ana hemil å byljur blå.
37. Stolt ho tala ti styringsmann:
"Alli styrer mitt skjip på min faders land."
38. "Alli kjeme du på din faders land,
førr du fær ein son'e som sigle kann!"
39. Å ettedi du heve so dåra meg,
rette riddarsnavni seie du meg!
40. Rette riddarsnavni dæ æ kje so vandt
dei kallar meg slugge Valivan.
41. "Du Riddar meg ongge Valivan,
kunggens son av Engelland."
42. "Å længi hev eg etti 'en Valivan villt,
men Herren skje lov, at eg æ komi hit11."
11her
Ekstra opplysninger